Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinice Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii na Wydziale Lekarskim

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinice Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii na Wydziale Lekarskim

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz w § 165 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk medycznych w zakresie medycyny,
  • odpowiedni dorobek naukowy,
  • czynny udział w życiu naukowym,
  • doświadczenie w pracy dydaktycznej,

 

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Lekarski
Termin składania dokumentów: 25.10.2022
Wytworzył: Karolina Małysa
Data wytworzenia: 26.09.2022
Szczegóły ogłoszenia
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 26.09.2022
Osoba publikująca: Karolina Małysa
Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2022