Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki, w dyscyplinie matematyka

Kryteria kwalifikacyjne 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:  

  • posiadają co najmniej stopień doktora;  
  • posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej; zawodowej lub artystycznej;  
  • posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej; 
  • posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

Oferujemy 

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
  • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, 
  • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, 
  • dostęp do infrastruktury badawczej, 
  • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, 
  • dodatkowe świadczenia socjalne. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Profesor uczelni
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Termin składania dokumentów: 15.11.2022
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki, dr hab. Maciej Ulas, prof. UJ
Data wytworzenia: 27.09.2022
Plik do pobrania
Data publikacji: 27.09.2022
Osoba publikująca: Dariusz Mączka