Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Elektroradiologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Elektroradiologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra na kierunku: elektroradiologia,
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego).

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

 • ukończone studia I stopnia na kierunku elektroradiologia,
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe z zakresu diagnostyki obrazowej (co najmniej 4 lata),
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z elektroradiologii, zwłaszcza z rentgenodiagnostyki oraz anatomii obrazowej,
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w wykonywaniu badań z zakresu rentgenodiagnostyki, mammografii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz densytometrii,
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w obsłudze wysokopolowego rezonansu magnetycznego 1,5T i 3T,
 • udokumentowany udział w konferencjach naukowych z zakresu diagnostyki obrazowej (certyfikat),
 • udział w kursach doskonalących z zakresu elektroradiologii, potwierdzony certyfikatem,
 • wygłoszenie wykładu lub wystąpienie w zakresie tematyki dotyczącej radiologii, potwierdzone certyfikatem,
 • udokumentowany aktualny kurs ochrony radiologicznej pacjenta (certyfikat),
 • znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Zakład Elektroradiologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM
Termin składania dokumentów: 10.11.2022
Wytworzył: Katarzyna Mysior
informacja o konkursie
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Data publikacji: 11.10.2022
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior