Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinice Chirurgii Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinice Chirurgii Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz w § 165 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w dyscyplinie: nauki medyczne,
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego).

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

 • posiadanie tytułu zawodowego lekarza medycyny,
 • posiadanie specjalizacji z chirurgii ogólnej lub specjalizacja na ukończeniu – w tej dziedzinie,
 • udokumentowane doświadczenie w pracy ze studentami z zakresu ratownictwa medycznego, fizjoterapii i elektroradiologii,
 • biegła znajomość języka angielskiego specjalistycznego, pozwalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość dodatkowych języków obcych,
 • publikacje w czasopismach naukowych posiadających IF,
 • udokumentowany udział w realizacji projektów badawczych,
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy klinicznej z pacjentami – chirurgia ogólna i onkologiczna
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Klinika Chirurgii Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM
Termin składania dokumentów: 10.11.2022
Wytworzył: Katarzyna Mysior
informacja o konkursie
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Data publikacji: 11.10.2022
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior