Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej na Wydziale Lekarskim

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej na Wydziale Lekarskim

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym – niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra - ukończony kierunek: socjologia -
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego)

Dodatkowe kryteria podlegające ocenie

  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  • udział w konferencjach i międzynarodowych programach badawczych;
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
  • czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach;
  •  zainteresowanie problematyką socjologii medycyny, potwierdzone udziałem w programach badawczych, publikacjami naukowymi;
  • znajomość oprogramowania do analizy badań jakościowych;
  •  umiejętność analizy danych statystycznych z zakresu nauk społecznych.

 

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Lekarski
Termin składania dokumentów: 14.11.2022
Wytworzył: Karolina Małysa
Data wytworzenia: 13.10.2022
Szczegóły ogłoszenia
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 13.10.2022
Osoba publikująca: Karolina Małysa
Data ostatniej modyfikacji: 29.12.2022