Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Zakładzie Chemii Środowiska na Wydziale Chemii UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w zakresie kataliza środowiskowa i spektroskopia w  Zakładzie Chemii Środowiska na Wydziale Chemii UJ,

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym;
  • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  • doświadczenie eksperymentalne w zakresie technik  spektroskopowych wykorzystywanych w badaniach katalitycznych;
  • ogólna znajomość podstaw katalizy heterogenicznej;
  • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych (w języku polskim) w zakresie podstawowych technik spektroskopowych, katalitycznych i analitycznych;
  • doświadczenie w realizacji projektów.


Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: adiunkta
Jednostka: Wydział Chemii UJ
Termin składania dokumentów: 08.09.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Chemii Prof. dr hab. Wojciech Macyk
Data wytworzenia: 22.06.2023
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 22.06.2023
Osoba publikująca: Dariusz Mączka