Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Analityki Biochemicznej na Wydziale Farmaceutycznym

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Analityki Biochemicznej na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra
 • ukończony kierunek: analityka medyczna, farmacja lub biochemia,
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego)

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

 • wysoka ocena pracy magisterskiej lub doktorskiej w przypadku kandydata ze stopniem naukowym doktora,
 • doświadczenie dydaktyczne pozwalające na samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Farmaceutycznego,
 • doświadczenie w realizacji badań naukowych: udział w zespołach badawczych, praktyczna znajomość metodyki badań biochemicznych i technik biologii molekularnej,
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami,
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz umiejętność korzystania z elektronicznych baz danych,
 • silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętność pracy w zespole,
 • prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Zakład Analityki Biochemicznej Wydziału Farmaceutycznego
Termin składania dokumentów: 02.08.2023
Wytworzył: Teresa Siejka
Data wytworzenia: 03.07.2023
Treść informacji o konkursie.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 03.07.2023
Osoba publikująca: Karolina Małysa
Data ostatniej modyfikacji: 22.09.2023