Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (umowa na zastępstwo) w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (umowa na zastępstwo) w zakresie nauk informatycznych, matematycznych i technicznych w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej na Wydziale Matematyki i Informatyki  UJ,

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
  • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki
Termin składania dokumentów: 31.08.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prodziekan ds. ogólnych Wydziału Matematyki i Informatyki UJ Dr hab. Maciej Ulas, prof. UJ
Data wytworzenia: 07.07.2023
Plik do pobrania
Data publikacji: 07.07.2023
Osoba publikująca: Dariusz Mączka