Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Periodontologii, Profilaktyki i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Instytutu Stomatologii

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Periodontologii, Profilaktyki i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim UJ CM Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym – niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego lekarza dentysty
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego)

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • specjalizacja w zakresie periodontologii z potwierdzeniem praktykowania jako specjalista w Polsce
  • zainteresowanie pracą naukową
  • doświadczenie w pracy klinicznej
  • bardzo dobra znajomość języka polskiego, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Stanowisko: asystenta
Jednostka: Zakład Periodontologii, Profilaktyki i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Instytutu Stomatologii
Termin składania dokumentów: 11.08.2023
Wytworzył: Teresa Siejka
Data wytworzenia: 12.07.2023
Treść informacji o konkursie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 12.07.2023
Osoba publikująca: Karolina Małysa
Data ostatniej modyfikacji: 17.10.2023