Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w wymiarze ½ etatu, w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w wymiarze ½ etatu, w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień zawodowy magistra i ukończone wyższe studia magisterskie na kierunku prawo;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym;
  • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  1. publikacje z zakresu prawa konstytucyjnego;
  2. doświadczenie praktyczne w zakresie działalności związanej z ochroną praw człowieka lub tworzenia prawa;
  3. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z prawa konstytucyjnego.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Termin składania dokumentów: 23.08.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Data wytworzenia: 19.07.2023
Plik do pobrania
Data publikacji: 19.07.2023
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 20.07.2023