Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Zakładzie Badań Filozoficznych nad Kulturą w Instytucie Kultury, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, w Zakładzie Badań Filozoficznych nad Kulturą w Instytucie Kultury, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej; zawodowej lub artystycznej;
  • posiadają osiągnięcia w pracy organizacyjnej;
  • posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  1. udokumentowany dorobek naukowy w ww. zakresie,
  2. udział w międzynarodowych projektach badawczych,
  3. udział w międzynarodowych zespołach eksperckich,
  4. wieloletnie doświadczenie dydaktyczne wysoko oceniane min. przez ostatnie trzy lata,
  5. udział w procedurach awansowych kadry akademickiej w charakterze promotora w przewodach doktorskich, w charakterze recenzenta w przewodach habilitacyjnych i doktorskich,
  6. organizacja konferencji i sympozjów naukowych

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: profesor uczelni
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Termin składania dokumentów: 25.08.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
Data wytworzenia: 20.07.2023
Plik do pobrania
Data publikacji: 20.07.2023
Osoba publikująca: Dariusz Mączka