Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Biofizyki Komórki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

Rektor Uniwersytetu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Biofizyki Komórki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
  • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • podstawowa wiedza z zakresu biofizyki,
  • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami,
  • przygotowanie do pracy dydaktycznej.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: asystenta
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Termin składania dokumentów: 25.08.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, dr hab. Marta Michalik. prof. UJ
Data wytworzenia: 24.07.2023
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 24.07.2023
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 17.10.2023