Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinice Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii na Wydziale Lekarskim

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinice Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii na Wydziale Lekarskim Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym – niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego lekarza medycyny,
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego).

 -   dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
  • stałe prawo wykonywania zawodu lekarza,
  • specjalizacja w dziedzinie medycyny paliatywnej,
  • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami, w szczególności w zakresu medycyny paliatywnej,
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu medycyny paliatywnej co najmniej 5 lat,
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  • bardzo dobra znajomość języka polskiego, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii na Wydziale Lekarskim
Termin składania dokumentów: 25.08.2023
Wytworzył: Teresa Siejka
Data wytworzenia: 26.07.2023
Treść informacji o konkursie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Data publikacji: 26.07.2023
Osoba publikująca: Teresa Siejka