Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Obserwatorium Astronomicznym na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ (umowa na zastępstwo)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Obserwatorium Astronomicznym na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ (umowa na zastępstwo)

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 162 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają tytuł naukowy; 
  • posiadają wybitną pozycję w dziedzinie nauki i aktywną działalność naukową udokumentowaną całokształtem dorobku naukowego;
  • posiadają znaczące osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej, kierowaniu zespołami badawczymi, a także organizacji życia naukowego;
  • posiadają osiągnięcia w pracy organizacyjnej;
  • posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Od Kandydata/Kandydatki oczekujemy:

  • predyspozycji do prowadzenia badań w zakresie astrofizyki gwiazdowej i pozagalaktycznej,
  • znajomości technik obserwacyjnych oraz doświadczenia w analizie danych,
  • prowadzenia zajęć dydaktycznych w j. polskim i angielskim, zaangażowania obejmującego stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć dydaktycznych i dbałość o powiązanie dydaktyki z najnowszymi wynikami badań.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: profesor
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 08.09.2023
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak
Data wytworzenia: 31.07.2023
Plik do pobrania
Data publikacji: 31.07.2023
Osoba publikująca: Dariusz Mączka