Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Elektroradiologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Elektroradiologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra na kierunku: fizyka techniczna, specjalność: fizyka medyczna i dozymetria,
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego).

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej;
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z elektroradiologii, szczególnie w dziedzinie medycyna nuklearna,
  • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z fizyki medycznej (powyżej 5 lat);
  • udokumentowane doświadczenie zawodowe z zakresu fizyki medycznej (powyżej 5 lat);
  • udokumentowany udział w konferencjach naukowych z zakresu diagnostyki obrazowej (certyfikat);
  • dorobek naukowy zakresu radiologii udokumentowany publikacjami,
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego – w mowie i w piśmie,
  • bardzo dobra znajomość języka polskiego, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Zakład Elektroradiologii UJ CM
Termin składania dokumentów: 31.08.2023
Wytworzył: Katarzyna Mysior
informacja o konkursie
informacja o przewarzaniu danych osobowych
informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 31.07.2023
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior
Data ostatniej modyfikacji: 29.09.2023