Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Bioinformatyki i Telemedycyny na Wydziale Lekarskim UJ CM

INFORMACJA O KONKURSIE 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asysteta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Bioinformatyki i Telemedycyny na Wydziale Lekarskim

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 ) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra - ukończony kierunek: informatyka, inżyniera biomedyczna, fizyka medyczna lub pokrewne,
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego).

dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • wysoka ocena pracy magisterskiej lub doktorskiej w przypadku kandydata ze stopniem naukowym doktora,
  •  dobra znajomość języka angielskiego,
  •  znajomość tematów związanych ze sztuczną inteligencją,
  •  znajomość tematów związanych ze statystyką,
  •  dodatkowym atutem będzie posiadanie dorobku naukowego, 
  • mile widziane posiadanie doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz znajomość tematów związanych z edukacją medyczną, 
  • bardzo dobra znajomość języka polskiego, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Lekarski
Termin składania dokumentów: 07.09.2023
Wytworzył: Karolina Małysa
Data wytworzenia: 08.08.2023
Szczegóły ogłoszenia
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 08.08.2023
Osoba publikująca: Karolina Małysa
Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2023