Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na 2 stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Filozofii Nauk Przyrodniczych w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozoficznym UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na 2 stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Filozofii Nauk Przyrodniczych w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozoficznym UJ

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym;
  • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Posiadanie znaczącego dorobku naukowego, w tym co najmniej jednego artykułu w czasopiśmie o SJR większym niż 0,5 w 2022 r. lub w wydawnictwie II poziomu w ostatnich 5 latach.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 29.02.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
Data wytworzenia: 29.01.2024
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
the results of selection procedure
Data publikacji: 29.01.2024
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2024