Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Promocji Zdrowia i e-Zdrowia Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu

INFORMACJA O KONKURSIE 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Promocji Zdrowia i e-Zdrowia Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zmianami) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym – niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra (na kierunku zdrowie publiczne, pielęgniarstwo lub innym kierunku medycznym, socjologia, psychologia, zarządzanie, ekonomia, bioinżynieria medyczna, informatyka lub pokrewnym);
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego)

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

 • opinia kierownika Zakładu w/w jednostki o możliwościach współpracy z kandydatem w zakresie realizacji pracy badawczej i dydaktycznej;
 • w przypadku kandydata z tytułem magistra, gotowość do wszczęcia przewodu doktorskiego na Wydziale Nauk o Zdrowiu w okresie zatrudnienia w Zakładzie Promocji Zdrowia i e-Zdrowia IZP UJ CM w zakresie tematyki prowadzonej w Zakładzie,
 • zainteresowania badawcze i ewentualnie posiadanie dorobku naukowego (publikacje, wystąpienia na konferencjach naukowych) w obszarze promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i/lub e-zdrowia i telemedycyny,
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w obszarze promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, programów zdrowotnych i stylu życia albo w obszarze informatyki medycznej, e-zdrowia i telemedycyny, informacji naukowej zaraz po zatrudnieniu,
 • doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotów z zakresu promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej albo informatyki medycznej, systemów informacyjnych w ochronie zdrowia i e-zdrowia oraz pokrewnych,
 • udział w realizacji projektów badawczych lub badawczo-rozwojowych,
 • udział w stażach zagranicznych, wyjazdach studenckich lub wymianie studenckiej,
 • wysoka ocena pracy magisterskiej,
 • znajomość języka angielskiego
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia IZP UJ CM
Termin składania dokumentów: 08.04.2024
Wytworzył: Katarzyna Mysior
informacja o konkursie
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Data publikacji: 30.01.2024
Osoba publikująca: Katarzyna Mysior