Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Katedrze Kultury Literackiej Pogranicza na Wydziale Polonistyki UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Katedrze Kultury Literackiej Pogranicza na Wydziale Polonistyki UJ

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej,
  • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • znajomość języka angielskiego,
  • znajomość któregoś z języków krajów sąsiadujących z Polską,
  • publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
  • doświadczenie we współpracy międzynarodowej,
  • posiadanie udokumentowanego doświadczenia dydaktycznego na poziomie uniwersyteckim

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Polonistyki
Termin składania dokumentów: 04.03.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Polonistyki dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ
Data wytworzenia: 01.02.2024
Plik do pobrania
Data publikacji: 01.02.2024
Osoba publikująca: Dariusz Mączka