Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Katedrze Historii Literatury Polskiej XX wieku na Wydziale Polonistyki UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Katedrze Historii Literatury Polskiej XX wieku na Wydziale Polonistyki UJ

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej,
  • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • dorobek naukowy zgodny z profilem naukowym Katedry, czyli opublikowane prace z historii literatury polskiej lat 1918-1989,
  • zainteresowanie problematyką zbieżną z badaniami prowadzonymi w Katedrze: literatura polska XX i XXI wieku w szerokim kontekście kulturowym (filozoficznym, historycznym, komparatystycznym),
  • doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej,
  • kompetencje organizacyjne w zakresie działalności naukowej, edukacji kulturowej lub/i popularyzacji nauki,
  • aktywność naukowa, edukacyjna i popularyzatorska.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Polonistyki
Termin składania dokumentów: 04.03.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Polonistyki dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ
Data wytworzenia: 01.02.2024
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 01.02.2024
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2024