Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora,
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy,
  • biorą czynny udział w życiu naukowym,
  • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • doktorat z wyróżnieniem udokumentowany recenzjami,
  • opublikowana monografia autorska w dorobku naukowym,
  • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć zarówno na kierunkach kulturoznawstwo – teksty kultury i polonistyka antropologiczno-kulturowa,
  • mile widziana aktywność badawcza związana z problematyką cielesności (w tym cielesności nienormatywnej, wyobcowanej).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Polonistyki
Termin składania dokumentów: 04.03.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Polonistyki dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ
Data wytworzenia: 01.02.2024
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 01.02.2024
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2024