Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej, na Wydziale Prawa i Administracji UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej, na Wydziale Prawa i Administracji UJ

Kryteria kwalifikacyjne:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
  • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  1. Dorobek naukowy z zakresu prawa zamówień publicznych i z zakresu finansów publicznych potwierdzony publikacjami naukowymi w czasopismach lub wydawnictwach z wykazu czasopism naukowych i wykazu wydawców.
  2. Dorobek naukowy lub doświadczenie zawodowe w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  3. Czynne uczestnictwo (wygłoszenie referatu) na konferencjach naukowych lub szkoleniowych z tematyki zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i finansów publicznych.
  4. Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa zamówień publicznych i finansów publicznych.
  5. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu prawa zamówień publicznych.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Termin składania dokumentów: 25.03.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Data wytworzenia: 13.02.2024
Plik do pobrania
Data publikacji: 13.02.2024
Osoba publikująca: Dariusz Mączka