Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Afryki Północnej i Subsaharyjskiej w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Afryki Północnej i Subsaharyjskiej w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej; zawodowej lub artystycznej;
 • posiadają osiągnięcia w pracy organizacyjnej;
 • posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • odpowiedni dorobek naukowy z zakresu przemian polityczno-społecznych w Afryce Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Rwandy;
 • czynny udział w życiu naukowym, potwierdzony wystąpieniami na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz członkostwem w towarzystwach naukowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych w Afryce Wschodniej;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz przynajmniej bierna znajomość języka swahili, umożliwiająca pracę na źródłach;
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej polegające na udziale w grantach międzynarodowych;
 • doświadczenie w realizowaniu zajęć dydaktycznych o tematyce afrykańskiej;
 • doświadczenie we współpracy z interdyscyplinarnymi zespołami badawczymi, prowadzącymi badania afrykanistyczne;
 • doświadczenie w realizacji grantów badawczych.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: profesor uczelni
Jednostka: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Termin składania dokumentów: 03.04.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Prof. dr hab. Paweł Laidler
Data wytworzenia: 28.02.2024
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 28.02.2024
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2024