Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Korei w Katedrze Azji Wschodniej i Południowej w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Korei w Katedrze Azji Wschodniej i Południowej w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
 • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • wykształcenie w zakresie nauk humanistycznych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym   prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • znajomość języka koreańskiego;
 • znajomość języka japońskiego w stopniu co najmniej podstawowym;
 • znajomość problematyki północnokoreańskiej potwierdzona badaniami własnymi;
 • znajomość problematyki religioznawstwa dalekowschodniego;
 • czynny udział w życiu naukowym;
 • doświadczenie w działalności popularyzującej naukę.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Termin składania dokumentów: 03.04.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Prof. dr hab. Paweł Laidler
Data wytworzenia: 28.02.2024
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 28.02.2024
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2024