Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinice Chorób Dzieci Katedry Pediatrii Instytutu Pediatrii na Wydziale Lekarskim

PROREKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Klinice Chorób Dzieci Katedry Pediatrii Instytutu Pediatrii na Wydziale Lekarskim UJ CM Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym – niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

 •  posiadanie co najmniej tytułu zawodowego lekarza
 • stałe prawo wykonywania zawodu
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego)

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

 • tytuł specjalisty w zakresie pediatrii, egzamin zdany z wynikiem bardzo dobrym
 • zainteresowanie pracą naukową i posiadanie już dorobku naukowego
 • zaawansowane prace w kierunku uzyskania stopnia doktora
 • doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami, niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych ze studentami
 • posiadane już doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Klinika Chorób Dzieci Katedry Pediatrii Instytutu Pediatrii na Wydziale Lekarskim
Termin składania dokumentów: 05.04.2024
Wytworzył: Teresa Siejka
Data wytworzenia: 06.03.2024
Treść informacji o konkursie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 06.03.2024
Osoba publikująca: Karolina Małysa
Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2024