Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Elektroradiologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Elektroradiologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra na kierunku: fizyka medyczna,
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego).  

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • doświadczenie zawodowe w radioterapii w tym radioterapii protonowej,
  • znajomość języka angielskiego, znajomość innego języka będzie dodatkowym atutem,
  • udokumentowany udział w konferencjach naukowych w zakresu radioterapii (certyfikaty),
  • udokumentowane udział w kursach doskonalących z zakresu radioterapii (certyfikaty),
  • dorobek naukowy (publikacje lub wystąpienia na konferencjach naukowych) z zakresu radioterapii,
  • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Zakład Elektroradiologii UJ CM
Termin składania dokumentów: 11.04.2024
Wytworzył: Katarzyna Mysior
informacja o konkursie
informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Data publikacji: 12.03.2024
Osoba publikująca: Karolina Małysa
Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2024