Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie E-Przedsiębiorczości i Innowacji w Instytucie Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości lub ekonomii i finansów, w zakresie zarządzania, przedsiębiorczości, innowacji, technologii informacyjnych oraz transformacji cyfrowej w Zakładzie E-Przedsiębiorczości i Innowacji w Instytucie Przedsiębiorczości, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym;
  • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Udokumentowany dorobek naukowy w ww. zakresie; udział w krajowych i/lub międzynarodowych projektach badawczych, udział w zespołach eksperckich; doświadczenie dydaktyczne wysoko oceniane przez ostatnie trzy lata; doświadczenie organizacyjne obejmujące organizację konferencji, seminariów i/lub sympozjów naukowych; znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Termin składania dokumentów: 15.04.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
Data wytworzenia: 14.03.2024
Plik do pobrania
Data publikacji: 14.03.2024
Osoba publikująca: Dariusz Mączka