Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Negocjacji w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, w zakresie zarządzania marką i kreowania wizerunku, zarządzania kompetencjami pracowników oraz zarządzania w sektorze publicznym w Zakładzie Negocjacji w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
  • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • udokumentowany dorobek naukowy w ww. zakresie,
  • wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w studiach MBA i/lub podyplomowych z zakresu zarządzania,
  • organizacja konferencji i sympozjów naukowych.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Termin składania dokumentów: 15.04.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
Data wytworzenia: 14.03.2024
Plik do pobrania
Data publikacji: 14.03.2024
Osoba publikująca: Dariusz Mączka