Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Zarządzania w Turystyce i Sporcie w Instytucie Przedsiębiorczości, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości lub ekonomii i finansów lub nauk o kulturze fizycznej, w zakresie zarządzania, przedsiębiorczości, zarządzania sportem, polityki sportowej, finansów w sporcie w Katedrze Zarządzania w Turystyce i Sporcie w Instytucie Przedsiębiorczości, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
  • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

udokumentowany dorobek naukowy w ww. zakresie; udział w krajowych i/lub międzynarodowych projektach badawczych, udział w zespołach eksperckich; doświadczenie dydaktyczne wysoko oceniane przez ostatnie trzy lata; doświadczenie organizacyjne obejmujące organizację konferencji, seminariów i/lub sympozjów naukowych; znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Termin składania dokumentów: 15.04.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
Data wytworzenia: 14.03.2024
Plik do pobrania
Data publikacji: 14.03.2024
Osoba publikująca: Dariusz Mączka