Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Ameryki Łacińskiej w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Ameryki Łacińskiej w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
  • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • udokumentowana publikacjami wiedza naukowa i doświadczenie w badaniu zagadnień dotyczących  następujących obszarów: kraje Ameryki Łacińskiej, Meksyk (polityka wewnętrza i zagraniczna), polityki narkotykowe państw regionu, przestępczość zorganizowana w Ameryce Łacińskiej,
  • udokumentowane doświadczenia dotyczące umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych dotyczących zagadnień polityk narkotykowych państw Ameryki Łacińskiej, systemów politycznych państw Ameryki Łacińskiej, przestępczości zorganizowanej, metodologii badań społecznych,
  • udokumentowany aktywny udział w konferencjach naukowych,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym udział w międzynarodowym życiu naukowym, w tym umiejętność publikowania w tym języku,
  • znajomość języka hiszpańskiego w stopniu umożliwiającym udział w międzynarodowym życiu naukowym, w tym umiejętność publikowania w tym języku.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Termin składania dokumentów: 18.04.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Prof. dr hab. Paweł Laidler
Data wytworzenia: 18.03.2024
Plik do pobrania
Wynik konkursu
Data publikacji: 18.03.2024
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2024