Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

 

Wymagane kwalifikacje:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

•                    posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

•                    wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

•                    posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  1. posiadają wykształcenie lub doświadczenie pracy    naukowej lub/i dydaktycznej w zakresie wskazanym w konkursie;
  2. posiadają dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych oraz udziału w międzynarodowych konferencjach naukowych;
  3. wykazują doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim, ukraińskim i angielskim;
  4. posiadają udokumentowany potencjał do prowadzenia badań interdyscyplinarnych łączących nauki humanistyczne i społeczne;
  5. posiadają doświadczenie współpracy z organizacjami z otoczenia kulturalnego, zwłaszcza mediami lub/i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
  6. udokumentują bardzo dobrą znajomość języka ukraińskiego (cudzoziemcy biegłą znajomość  języka polskiego) potwierdzoną wykształceniem (C1);
  7. udokumentują bardzo dobrą znajomość języka angielskiego potwierdzoną wykształceniem (C1).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Termin składania dokumentów: 03.06.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Prof. dr hab. Paweł Laidler
Data wytworzenia: 30.04.2024
Plik do pobrania
Data publikacji: 30.04.2024
Osoba publikująca: Witold Romański