Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii i Geologii UJ

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Geografii i Geologii UJ

Wymagane kwalifikacje:

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym;
  • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

 Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Doskonała znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Geografii i Geologii
Termin składania dokumentów: 10.06.2024
Wytworzył: Wydział Geografii i Geologii
Data wytworzenia: 06.05.2024
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 06.05.2024
Osoba publikująca: Dariusz Mączka