Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie archeologii Mezoameryki w Zakładzie Archeologii Nowego Świata w Instytucie Archeologii na Wydziale Historycznym UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie archeologii Mezoameryki w Zakładzie Archeologii Nowego Świata w Instytucie Archeologii na Wydziale Historycznym UJ

 

Kryteria kwalifikacyjne:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
  • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • posiadają poświadczony publikacjami dorobek naukowy skupiający się na tematyce poświęconej prekolumbijskim kulturom Mezoameryki;
  • posiadają doświadczenie badawcze obejmujące uczestnictwo w pracach terenowych na obszarze Ameryki Środkowej, a w szczególności w rejonie, na którym rozwijała się kultura Majów;
  • posiadają wiedzę w zakresie epigrafiki i ikonografii Majów;
  • posiadają doświadczenie w zakresie obróbki danych lidarowych z obszaru Mezoameryki w środowisku GIS (QGIS, Arc GIS: przetwarzanie plików typu DEM, analiza danych przestrzennych);
  • posiadają doświadczenie w zakresie uczestnictwa w projektach badawczych finansowanych przez NCN lub inne instytucje naukowo-badawcze.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Historyczny
Termin składania dokumentów: 07.06.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Historycznego Prof. dr hab. Stanisław Sroka
Data wytworzenia: 08.05.2024
Plik do pobrania
Data publikacji: 08.05.2024
Osoba publikująca: Witold Romański