Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie archeologii starożytnej Grecji, ceramologii i archeometrii w Zakładzie Archeologii Klasycznej w Instytucie Archeologii na Wydziale Historycznym UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie archeologii starożytnej Grecji, ceramologii i archeometrii w Zakładzie Archeologii Klasycznej w Instytucie Archeologii na Wydziale Historycznym UJ

 

Kryteria kwalifikacyjne:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
  • wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
  • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • posiadają ukończone studia magisterskie na kierunku archeologia;
  • posiadają udokumentowane publikacjami doświadczenie w zakresie archeometrii, badań ceramiki hellenistycznej i rzymskiej, archeologii Cypru oraz archeologii Bliskiego Wschodu;
  • posiadają doświadczenie terenowe na stanowiskach we wschodniej części Basenu Morza Śródziemnego.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Historyczny
Termin składania dokumentów: 07.06.2024
Wytworzył: : Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Historycznego Prof. dr hab. Stanisław Sroka
Data wytworzenia: 08.05.2024
Plik do pobrania
Data publikacji: 08.05.2024
Osoba publikująca: Witold Romański