Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Chemii UJ

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemii UJ

 

Wymagane kwalifikacje:

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym;
  • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej. 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • ze względu na charakter prowadzonych prac, posiadają w swoim dorobku udokumentowane doświadczenie w pracy z kompleksami cyjanowymi, a także innymi materiałami wysoce toksycznymi;
  • posiadają potwierdzone dorobkiem naukowym doświadczenie w zakresie wykonywania eksperymentów dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na monokryształach i interpretacji ich wyników;
  • posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów badawczych;
  • posiadają doświadczenie w pełnieniu opieki promotorskiej w realizacji prac magisterskich lub licencjackich;
  • posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia wykładów z chemii i biochemii oraz innych zajęć dydaktycznych (konwersatoriów i laboratoriów);
  • posiadają biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie celem prowadzenia samodzielnych zajęć ze studentami w języku polskim. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Chemii UJ
Termin składania dokumentów: 08.06.2024
Wytworzył: Wydział Chemii UJ
Data wytworzenia: 09.05.2024
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
Results of the competition
Data publikacji: 09.05.2024
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Data ostatniej modyfikacji: 10.07.2024