Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Chemii UJ

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Fizyki Chemicznej na Wydziale Chemii UJ

 

Wymagane kwalifikacje:

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora;
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
  • biorą czynny udział w życiu naukowym;
  • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej. 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • doświadczenie w pracy w dziedzinie nanotechnologii,
  • doświadczenie w pomiarach metodą mikrospektroskopii ramanowskiej i rezonansowej spektroskopii ramanowskiej i ocenie  biozgodności nanomateriałów,
  • biegłość w analizie dynamiki zmian obserwowanych w widmach oscylacyjnych metodą korelacji dwuwymiarowej 2D,
  • biegła znajomość języka polskiego.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Chemii UJ
Termin składania dokumentów: 08.06.2024
Wytworzył: Wydział Chemii UJ
Data wytworzenia: 09.05.2024
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 09.05.2024
Osoba publikująca: Witold Romański