Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Chemii UJ

Uniwersytet Jagielloński ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Chemii Organicznej na Wydziale Chemii UJ

Wymagane kwalifikacje:

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym;
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • stopień naukowy doktora nauk chemicznych lub równorzędny,
 • predyspozycje do pracy badawczej,
 • przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej,
 • umiejętność prowadzenia wieloetapowej syntezy organicznej ze szczególnym uwzględnieniem pochodnych o rozszerzonej delokalizacji p,
 • doświadczenie w prowadzeniu syntez w atmosferze obojętnej (linia Schlenka, glove-box),
 • doświadczenie w wykorzystaniu technik spektroskopowych w analizie strukturalnej otrzymywanych związków (głównie spektroskopia NMR),
 • doświadczenie w analizie właściwości absorpcyjnych i emisyjnych z wykorzystaniem technik spektroskopowych,
 • doświadczenie w wykorzystaniu analizy teoretycznej (DFT) do określania właściwości uzyskanych pochodnych,
 • doświadczenie w analizie rentgenostrukturalnej monokryształów (pomiar, rozwiązywanie i udokładnianie struktur),
 • umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie pozwalającym na codzienną pracę w międzynarodowym otoczeniu,
 • znajomość języka polskiego powalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie chemii organicznej.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Chemii
Termin składania dokumentów: 08.06.2024
Wytworzył: Wydział Chemii UJ
Data wytworzenia: 09.05.2024
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 09.05.2024
Osoba publikująca: Dariusz Mączka