Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Neurofizjologii i Chronobiologii w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych na Wydziale Biologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie neurofizjologii w Zakładzie Neurofizjologii i Chronobiologii w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych na Wydziale Biologii

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym;
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • posiadają co najmniej stopień doktora z zakresu nauk biologicznych lub pokrewnych,
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy obejmujący liczące się publikacje z zakresu neurobiologii,
 • wykazują się umiejętnością prowadzenia badań na tkance nerwowej gryzoni, praktyczną znajomością techniki rejestracji aktywności pojedynczych neuronów metodą whole cel patch clamp (ex vivo) i rejestracji aktywności neuronalnej przy pomocy macierzy wieloelektrodowych (ex vivo) oraz techniki fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ. Ponadto wykazują się umiejętnością wykonywania barwień immunohistochemicznych tkanki nerwowej oraz mikroskopowej analizy obrazu
 • wykazują się biegłością w analizie sygnału elektrofizjologicznego,
 • wykazują się umiejętnością pracy indywidualnej i zespołowej, umiejętnością planowania i prowadzenia doświadczeń oraz opracowywania wyników do przyszłej publikacji;
 • bardzo dobrze znają język angielski orz język polski, niezbędnego do prowadzenia dydaktyki,
 • przedstawią pozytywną opinię samodzielnego pracownika naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,

Dodatkowym atutem jest:

 • doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi.

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Biologii
Termin składania dokumentów: 10.06.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biologii UJ, Dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ
Data wytworzenia: 10.05.2024
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 10.05.2024
Osoba publikująca: Witold Romański