Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Ewolucji Bezkręgowców w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych na Wydziale Biologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie taksonomii i filogenetyki bezkręgowców w Zakładzie Ewolucji Bezkręgowców w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych na Wydziale Biologii

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 • biorą czynny udział w życiu naukowym;
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

 

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

 • posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauk biologicznych (rozprawa doktorska z zakresu ewolucji bezkręgowców)
 • posiadają udokumentowane doświadczenie w pracy badawczej obejmujące: umiejętność zbioru fauny mikroskopowej, praktyczna znajomość anatomii i filogenezy bezkręgowców, umiejętność preparowania zwierząt mikroskopowych, mikrofotografia cyfrowa i jej obróbka, doświadczenie w pracy z mikroskopem świetlnym i elektronowym, doświadczenie w pracy laboratoryjnej umożliwiające samodzielne sekwencjonowanie DNA i analizę filogenetyczną,
 • znają współczesne techniki ilościowe stosowane w statystycznej delimitacji gatunków: morfometrię i metody molekularne,
 • znają współczesne techniki stosowane w biogeografii analitycznej,
 • przedłożyły pozytywną opinię dotychczasowego przełożonego, zawierającą ocenę kwalifikacji i predyspozycji kandydata do pracy nauczyciela akademickiego, zespołowej pracy badawczej i dalszego rozwoju naukowego,
 • władają biegle językami polskim i angielskim,
 • posiadają publikacje z wiodącym autorstwem w renomowanych czasopismach międzynarodowych indeksowanych w JCR.

Dodatkowymi atutami są:

 • posiadanie doświadczenia w kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi ze źródeł zewnętrznych,
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim.

 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Biologii
Termin składania dokumentów: 10.06.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Biologii UJ, Dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ
Data wytworzenia: 10.05.2024
Plik do pobrania
Download file
Data publikacji: 10.05.2024
Osoba publikująca: Witold Romański