Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Obserwatorium Astronomicznym na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Obserwatorium Astronomicznym na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wymagane kwalifikacje:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadają co najmniej stopień doktora
  • posiadają odpowiedni dorobek naukowy,
  • biorą czynny udział w życiu naukowym,
  • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

  • posiadają dogłębną wiedzę i odpowiedni dorobek naukowy z zakresu astrofizyki wysokich energii, w tym fizyki plazmy kosmicznej, procesów akrecyjnych, i/lub astronomii fal grawitacyjnych;
  • posiadają doświadczenie w modelowaniu astrofizycznych źródeł cząstek i promieniowania, lub prowadzeniu symulacji numerycznych plazmy kosmicznej;
  • posiadają umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim oraz angielskim.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Termin składania dokumentów: 13.06.2024
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak
Data wytworzenia: 13.05.2024
Plik do pobrania
Download file
Wynik konkursu
the results of selection procedure
Data publikacji: 13.05.2024
Osoba publikująca: Witold Romański
Data ostatniej modyfikacji: 17.07.2024