Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Pracowni Inżynierii Komórkowej i Diagnostyki Izotopowej Katedry Fizjologii na Wydziale Lekarskim

INFORMACJA O KONKURSIE

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Pracowni Inżynierii Komórkowej i Diagnostyki Izotopowej Katedry Fizjologii na Wydziale Lekarskim

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn.zm. ) oraz w § 165 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym - niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
 • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego),

dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

 • wysoka ocena pracy doktorskiej/rozprawy habilitacyjnej,
 • ukończone studia wyższe na kierunku analityka medyczna,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami (publikacje oryginalne i przeglądowe (w tym jako autor wiodący), opublikowane w czasopismach międzynarodowych; mile widziane z zakresu gastroenterologii i farmakologii doświadczalnej oraz wewnątrzkomórkowych ścieżek sygnałowych),
 • doświadczenie w pracy badawczej opartej o zwierzęce modele eksperymentalne,
 • mile widziane doświadczenie badawcze pozyskane w ośrodku zagranicznym (np. w ramach staży doktorskich lub podoktorskich)
 • mile widziane doświadczenie (np. jako wykonawca lub stypendysta) w realizacji krajowych projektów badawczych,
 •  umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych potwierdzona opinią kierownika jednostki (dotyczy kandydata bez habilitacji), w szczególności dla studentów kierunków medycznych,
 •  bardzo dobra znajomość języka polskiego, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

 

Szczegóły ogłoszenia, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załącznikach.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Lekarski
Termin składania dokumentów: 13.06.2024
Wytworzył: Karolina Małysa
Data wytworzenia: 14.05.2024
Informacja o konkursie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o wyniku konkursu
Data publikacji: 14.05.2024
Osoba publikująca: Karolina Małysa
Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2024