Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim UJ CM Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742) oraz w § 166 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiadają następującym – niezbędnym wymogom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego lekarza dentysty
  • opinia o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (np. opinia opiekuna naukowego)

- dodatkowe kryteria podlegające ocenie:

  • specjalizacja w zakresie stomatologii dziecięcej ( uzyskana ocena minimum dobra)
  • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami
  • doświadczenie w pracy klinicznej niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami
  • znajomość języka angielskiego
  • znajomość języka francuskiego
  • zainteresowanie pracą naukową
  • aktywność związana z prowadzeniem badań, popularyzacją nauki, publikacje naukowe
  • bardzo dobra znajomość języka polskiego, w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.
Stanowisko: asystenta
Jednostka: Zakład Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii
Termin składania dokumentów: 17.06.2024
Wytworzył: Teresa Siejka
Data wytworzenia: 16.05.2024
Treść informacji o konkursie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Data publikacji: 16.05.2024
Osoba publikująca: Teresa Siejka