Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Przejdź do najnowszej wersji - 1.1

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w Instytucie Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Stanowisko: profesor uczelni
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Termin składania dokumentów: 16 kwietnia 2021 r.
Opis:

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;

3) posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej;

4) posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej;

5) posiadają dorobek naukowy z zakresu nauk o kulturze fizycznej oraz nauk o zarządzaniu i jakości;

6) posiadają dorobek praktyczny i doświadczenie dydaktyczne w zakresie zarządzania w sporcie.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.


Data publikacji: 25.02.2021
Osoba publikująca: Rafał Kiszka

Dziennik zmian dokumentu
Wersja Data modyfikacji Autor modyfikacji
1.1 08.06.2021 11:24 Rafał Kiszka
1.0 25.02.2021 10:02 Rafał Kiszka aktualnie przeglądana