Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Geografii i Geologii w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii i Geologii w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w zakresie zaawansowanych metod obliczeniowych lub sztucznej inteligencji (AI) do analizy danych przestrzennych dotyczących sfery ekonomicznej, społecznej i kulturowej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy w postaci publikacji w renomowanych czasopismach lub na renomowanych konferencjach indeksowanych na liście CORE w latach 2014-2021;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach i sympozjach;

4) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Dodatkowo:

  • osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu ostatnich dwóch lat.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Geografii i Geologii
Termin składania dokumentów: 05.04.2021
Wytworzył: Z up. Rektora UJ Dziekan Wydziału Geografii i Geologii prof. dr hab. Marek Drewnik
Data wytworzenia: 04.03.2021
Treść ogłoszenia
Data publikacji: 2021-03-04 14:03:03
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Ilość wyświetleń: 848