Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Archeologii na Wydziale Historycznym w zakresie archeologii średniowiecza i czasów nowożytnych na terenie Małopolski

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Archeologii na Wydziale Historycznym w zakresie archeologii średniowiecza i czasów nowożytnych na terenie Małopolski.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w zakresie objętym konkursem;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym;

4) specjalizują się w kastellologii ze szczególnym uwzględnieniem obszaru dawnej ziemi krakowskiej;

5) posiadają doświadczenie w zakresie archeologii stanowisk jaskiniowych w kontekście średniowiecznym i nowożytnym;

6) posiadają co najmniej pięcioletni okres pracy dydaktycznej.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Historyczny
Termin składania dokumentów: 08.04.2021
Wytworzył: Z up. Rektora UJ Dziekan Wydziału Historycznego prof. dr hab. Stanisława Sroka
Data wytworzenia: 09.03.2021
Treść ogłoszenia
Data publikacji: 2021-03-09 12:43:39
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Ilość wyświetleń: 379