Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Archeologii na Wydziale Historycznym w zakresie archeologii klasycznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Archeologii na Wydziale Historycznym w zakresie archeologii klasycznej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

3) posiadają udokumentowany, poparty publikacjami znaczący dorobek w zakresie archeologii klasycznej, w szczególności gliptyki greckiej i rzymskiej;

4) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej;

5) posiadają doświadczenie dydaktyczne.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Historyczny
Termin składania dokumentów: 08.04.2021
Wytworzył: Z up. Rektora UJ Dziekan Wydziału Historycznego prof. dr hab. Stanisława Sroka
Data wytworzenia: 09.03.2021
Treść ogłoszenia
Data publikacji: 2021-03-09 13:17:40
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Ilość wyświetleń: 404