Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii w Zakładzie Psychologii Zdrowia w dyscyplinie psychologia z przewidywanym zatrudnieniem od 1 października 2021 r.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii w Zakładzie Psychologii Zdrowia   w dyscyplinie psychologia z przewidywanym zatrudnieniem od 1 października 2021 r.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają co najmniej stopień doktora;
2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
3) biorą czynny udział w życiu naukowym;
4) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej

Dodatkowe wymagania:
1. Znaczący dorobek naukowy z obszaru psychologii rehabilitacyjnej, obejmujący w szczególności badania osób z niepełnosprawnością intelektualną;
2. Publikacje naukowe o zasięgu międzynarodowym w czasopismach ze współczynnikiem IF;
3. Doświadczenie w realizacji badań i projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (jako wykonawca lub kierownik);
4. Doświadczenia praktyczne w zakresie udzielania pomocy psychologicznej
i diagnozy osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
5. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z diagnozy psychologicznej na poziomie akademickim.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 16.04.2021
Wytworzył: Monika Kołakowska-Kowalska
Data wytworzenia: 16.03.2021
Plik do pobrania
Data publikacji: 2021-03-16 14:00:07
Osoba publikująca: Dariusz Mączka
Ilość wyświetleń: 479