Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Filozofii w Zakładzie Historii Filozofii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs  na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Filozofii w Zakładzie Historii Filozofii w dyscyplinie filozofia

w zakresie filozofii starożytnej i średniowiecznej.

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym;

4) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

 

Dodatkowe wymagania:

1) posiadają osiągnięcia badawcze z zakresu historii  filozofii starożytnej lub średniowiecznej udokumentowane publikacjami w liczących się czasopismach i wydawnictwach naukowych;

2) posiadają doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi finansowanymi w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 07.05.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Filozoficznego dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
Data wytworzenia: 08.04.2021
Plik do pobrania
Data publikacji: 2021-04-08 10:42:03
Osoba publikująca: Witold Romański
Ilość wyświetleń: 487