Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Konkurs na profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych.


 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 3 ustawy

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 162 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają tytuł naukowy;

2) posiadają wybitną pozycję w dziedzinie nauki i aktywną działalność naukową udokumentowaną całokształtem dorobku naukowego;

3) posiadają znaczące osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej, kierowaniu zespołami badawczymi, a także organizacji życia naukowego:

4) posiadają osiągnięcia w pracy organizacyjnej;

5) posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej;

6) posiadają dorobek naukowy i dydaktyczny w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach, z uwzględnieniem aksjologii mediów i/lub systemów medialnych;

7) mile widziane doświadczenie w pracy w mediach.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Profesor
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Termin składania dokumentów: 13.05.2021
Wytworzył: Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
Data wytworzenia: 12.04.2021
Plik do pobrania
Data publikacji: 2021-04-12 09:56:04
Osoba publikująca: Witold Romański
Ilość wyświetleń: 503