Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument 1.0 jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji (1.1).

Konkurs na asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

3) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej;

4) posiadają dorobek naukowy i doświadczenie badawcze w zakresie zróżnicowania rozwoju ekonomiczno-społecznego w ujęciu przestrzennym oraz postępu technicznego;

5) posiadają znaczący dorobek publikacyjny, doświadczenie w pracy projektowej, zainteresowania badaniami interdyscyplinarnymi, znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym tworzenie tekstów naukowych.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Stanowisko: Asystent
Jednostka: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Termin składania dokumentów: 13.05.2021
Wytworzył: : Z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
Data wytworzenia: 12.04.2021
Plik do pobrania
Data publikacji: 2021-04-12 11:20:10
Osoba publikująca: Witold Romański
Ilość wyświetleń: 652